0228.3. 64 77 19

Thông tin liên hệ

Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ

Địa chỉ: Phòng 102 Nhà A1, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Điện thoại: 0228. * Fax: 0228.

Email:

Bản đồ

Gửi liên hệ cho chúng tôi

image